Sommer i barnehagen

Det har tatt litt tid før sommeren endelig dukket opp i barnehagen. Men nå har sola begynt å varme og dagene blir mer og mer tilbragt ute. Et barnehageår går mot slutten. Det har vært et spennende år for små og store i Kirkeng barnehage.

Grip øyeblikket og se mulighetene – er vår visjon. Den åpner opp for en pedagogikk som gir mange muligheter og spennende situasjoner i barnehagen. Med denne visjonen legger vi vekt på det gode møtet med hvert barn, enkeltvis eller i gruppe –  være en støtte, veileder og undrings medspiller for barnet.

Lekens egenverdi står sterkt i barnehagen, og for å utvikle vennskap er leken vi tilrettelegger i barnehagen, det aller viktigste for barna. I leken er vi voksne tilstedeværende og deltagende for barna når de ønsker det. Lekemiljø og hva vi tilbyr barna er også viktig. Et rom med lekematerialer, farger og innbydende løsninger har mye å si for barnas lek.  I leken arbeides det også med språk og kommunikasjon barn – barn eller barn-voksen. Vi forsøker å være gode rollemodeller for barna med den gode samtalen eller formidling av ny kunnskap som kan tilføres leken.

Tema- og prosjektarbeid  har vært en god arbeidsmetode som både ivaretar språk, lek, kreativitet og barns medvirkning. Ofte har temaprosjektene gått over lang tid og utviklet seg underveis med barnas nye ideer og tanker. Prosjektene har også knyttet til seg flere fagområder som er med på å utvikles barnas læring for ny kunnskap.

Det å arbeide med pedagogiske prosesser i ulike temaprosjekter er også med på å utvikle personalets kompetanse både faglig til det beste for barna. Tid til evaluering av prosjektene, knytte til seg ny fagkunnskap og tilbakemeldinger fra foreldre er med på å utvikle barnehagen i riktig retning.

Vi takker barn, foreldre og oss selv for et innholdsrikt og spennende barnehageår!

GOD SOMMER!

    

Leave a comment »

Mai i barnehagen

Nå står mai for tur og på solrike dager er det fint å leke ute! Fokusområdet for denne måneden er dans, teater og forestilling.  Fine vårsanger tas frem og det skal øves på 17. mai sanger og ikke minst blir det forberedelser og øving fram mot Sommerfesten 1. juni. Det skal lages rekvisitter – hva det blir er en hemmelighet!

Fredag 5. mai er det et stort felles barnehagetreff for de eldste aldersgruppene i barnehagene i kommunen. Det skal foregå på Bygdetunet og lek, sang og grilling av pølser skal gi barna en mulighet til å treffe andre barnehagebarn i kommunen. Lekende vennskap skal stå i sentrum.

I tillegg skal prosjekter som er i gang være en del av innholdet på avdelingene. På Blåklokka skal de fortsette med Dyrene i Afrika, og det blir både nye sanger, og lek underveis med sansekassene. Barna på Blåklokka skal også øve fram til Sommerfesten og det blir spennende til slutt å framføre alle sangene for foreldrene!

En titt innom på Rødkløveren viser at sanselek og farger fortsatt står i sentrum. Barna her er nå mye ute og får kanskje oppleve sin første vår i barnehagen, da er det mye spennende å oppdage.

   

På solrike dager er det godt å ha et utvalg av solkremer!

Leave a comment »

Påskebesøk

Disse små kyllingene ble klekket rett før påske. Barna hadde i lengre tid hatt mulighet til å følge med på prosessen fra å være et egg til at kyllingene kom ut av eggene. Nå har kyllingene spankulert rundt i buret og fått daglig rengjøring, fôr og drikke. Videre skal de fordeles til nye «hjem», for i barnehagene blir det vanskelig å finne plass til å la de vokse opp!

 

Leave a comment »

April og påskeaktiviteter

Nå er våren her og barn og voksne kan nyte deilige dager ute. Syklene er tatt fram – noe som er veldig stas, spesielt hvis de kan ta en sykkeltur i nærmiljøet. Det passer fint siden fokusområdet i april er OPPDAGELSER I NATUREN. Det blir også turer i nærmiljøet for å utforske skog og natur der. Kanskje finner barna finner noe de kan ta med til barnehagen og arbeide videre med. Det å gi barna felles opplevelser ute er en god metode for å fremme samspill og vennskap og en fin arena for samarbeid og fysisk aktivitet.

Første del av april vil påskehøytiden som nærmer seg være i fokus. De eldste barna har vært på påskevandring i kirken. På Solsikka er det stor spenning om dagen fordi barna venter på egg som skal klekke og bli til kyllinger. Nå er det installert en varmelampe på avdelingen for kyllingene som er ventet om en uke!

         

Det er mange fine aktiviteter som barna har laget på avdelingene. De kan så karse på ull i fargerike krus, male og lage pynt i vinduene og lage en høne som allerede er på plass på hylla!

 

 

Leave a comment »

Vintergleder på ulike måter

I mars har det blitt mer vår enn vinterute. I følge månedsplan for mars er vintergleder i fokus. Nå ble det ikke vinter ute denne måneden, i stedet har vinterglede preget aktivitetene inne. Det har kommet opp snømenn i ulike fasonger og utseende og «fuglene» har fått plass på kvisten inne i barnehagen.

           

Slik kan det se ut i rommene når vintergleder tas med inn.

På Rødkløveren fortelles det mye om Gullhår og de 3 bjørnene. Barna kan følge hele eventyret med flotte bilder på veggen av eventyrkofferten med Gullhår og bjørnene oppi.

   Utover det skal barna leke, leke, leke masse……..

Leave a comment »

Vintergleder i mars

Vinteren har kommet og gått også i Kirkeng barnehage. Fokusområde i mars er vintergleder, og ulike temaer knyttet til det kan også gjøres inne.

På Blåklokka har barna danset og sunget seg gjennom februar. «Dyrene i Afrika» har blitt en populær sang. Mange sanser kommer i bruk med musikk og bevegelse som prosjekt.  «Jungelen» har vokst og det har gjort leken enda mer levende. Nå som vinteren etter hvert  går mot slutten, er det lek i snøen som er i fokus. Blir det lite snø finnes det kreative løsninger på å trekke vinteren med inn! Dette blir spennende.

På Rødkløveren blir det «magiske samlinger» med musikkintrumenter, eventyr, sanger og musikk. For denne aldersgruppen som er glad i å være i bevegelse, blir det også fokus på dans og bevegelse knyttet til samlingene. Dette gir barna viktige erfaringer og opplevelser i deres utvikling.  Siden vinteraktiviteter er i fokus for denne måneden, blir det utetid med vinteraktiviteter eller om vinteren tas med inn, f.eks å lage snømann på fargerike ark.

På Solsikka fortsetter de med prosjektet om «Hvem er jeg og hvem er jeg i et fellesskap», og bøkene om Jakob og Neikob. Det har også vært mye fokus på musikk, dans og bevegelse i februar.  I Degerneshallen har det vært alt fra ulike bevegelsessanger, disco, hinderløyper og tradisjonelle ringleker. Vintergleder er i fokus i mars, og det betyr å eksperimentere med is og vann, fryse vann for å se hva som skjer. Sansekassene blir tema vinter, lage «kunstig snø», snøkrystaller og snømenn.

På Solsikka har et av smårommene blitt innredet til «kontor. Rommet ble innredet etter ønske fra barna og gitt dem nye ideer til leken.

mars-2  mars-1

mars-5  mars-3  mars-6

Leave a comment »

Lek inne og ute

Det er alltid noe spennende å finne på i barnehagen. Barna som kommer til barnehagen skal ha muligheter til å ha lekevenner og være i et lekemiljø som de trives i. På Blåklokka er det mange dyr i «jungelen» inne på avdelingen. De kan også leke med sand inne i egne sansekasser og  «bake» i en annen sansekasse. På bordet hentes alle jungeldyrene fram og det blir ganske mange etter hvert!

uke-8-1  uke-8-2  uke-8-3  uke-8-4  uke-8-6

På Solsikka har de denne måneden hatt fokus på hvem er jeg – det å se seg selv som en del av et fellesskap.  For de eldste barna er det viktig å få oppleve å være en del av fellesskapet og glede seg til å komme i barnehagen og treffe vennene der.

uke-8-7  uke-8-8

Så ble det vinter igjen og da blir det muligheter til å leke ute i snøen, slik barna gjorde i dag. Lage snømann og ha det gøy i snøen!

uke-8-9  uke-8-10

Leave a comment »