Den snille heksa på besøk

I dag kom den snille heksa på besøk til fellessamling på Solsikka. Alle barna satt forventningsfulle, da hun landet med kosten. Med seg hadde hun frosken, fuglen og hunden. Hun hadde med seg heksemat, tryllestaven og tryllestøv!

Temaet om den snille heksa fra «Plass bakpå kosten» er godt innarbeidet og barna kjenner alle dyrene som flettes inn i fortellingen. Det blir sunget sanger om fugler, om frosker og hunder, som barna er med på. Etter samlingen måtte heksa ut å reise igjen, og tok med seg dyrene på kosteskaftet og reiste av sted.

       

Advertisements

Leave a comment »

Plass bakpå kosten

Temaet «Plass bakpå kosten» skal han en sentral plass i vårt pedagogiske arbeid dette barnehageåret. På vei inn i barnehagen vil dere nå møte heksa i ulike varianter. Kosteskaftene hennes er plassert rundt omkring i barnehagen. Hattene henger i tak på flere steder. I tillegg dukker hun opp på samlingsstunder, ofte løpende ute på jakt etter flettebåndet sitt eller et av dyrene som har kommet på avveier.

   

Den snille heksa inviterer med seg det ene dyret  etter det andre til å sitte på. Boken innbyr til å jobbe med fagområdene, med verdier og likeverd og skape nye pedagogiske lekemiljøer i barnehagen. Det blir spennende å følge dette temaet videre.

Leave a comment »

Inspirerende lekemiljøer

Etter 2 planleggingsdager 17. og 18. august hvor vi arbeidet med ny Rammeplan og Årsplan ble det også fokus på hvordan vi ønsket at lekemiljøet skulle se ut i Kirkeng barnehage. Et tema som barnehagen skal ta fatt i er fortellingen om den snille heksa fra boken «Plass bakpå kosten». Denne fortellingen skal være utgangspunktet for prosjekter, for arbeid med temaer om lek og vennskap og språk. Rommene i barnehagen skal synliggjøre prosjektene gjennom året.

Velkommen inn til et spennende lekemiljø i Kirkeng barnehage!

                    

Leave a comment »

Oppstart av nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår!

Tiden for oppstart og bli kjent på nye avdelinger er i gang denne uken. Det innbyr til mange nye spennende opplevelser og møter! De første ukene av et nytt barnehageår er viktige for resten av året. Trygghet og tillit skal stå i sentrum for små og store i barnehagen.

17. 0g 18. august holder vi stengt på grunn av planleggingsdager. På disse dagene jobber vi med pedagogisk planlegging og arbeid med ny Årsplan. Den skal gjelde fra 1. oktober 2017- 1. oktober 2018.

VI ØNSKER ALLE ET GODT BARNEHAGEÅR!

 

Leave a comment »

Sommer i barnehagen

Det har tatt litt tid før sommeren endelig dukket opp i barnehagen. Men nå har sola begynt å varme og dagene blir mer og mer tilbragt ute. Et barnehageår går mot slutten. Det har vært et spennende år for små og store i Kirkeng barnehage.

Grip øyeblikket og se mulighetene – er vår visjon. Den åpner opp for en pedagogikk som gir mange muligheter og spennende situasjoner i barnehagen. Med denne visjonen legger vi vekt på det gode møtet med hvert barn, enkeltvis eller i gruppe –  være en støtte, veileder og undrings medspiller for barnet.

Lekens egenverdi står sterkt i barnehagen, og for å utvikle vennskap er leken vi tilrettelegger i barnehagen, det aller viktigste for barna. I leken er vi voksne tilstedeværende og deltagende for barna når de ønsker det. Lekemiljø og hva vi tilbyr barna er også viktig. Et rom med lekematerialer, farger og innbydende løsninger har mye å si for barnas lek.  I leken arbeides det også med språk og kommunikasjon barn – barn eller barn-voksen. Vi forsøker å være gode rollemodeller for barna med den gode samtalen eller formidling av ny kunnskap som kan tilføres leken.

Tema- og prosjektarbeid  har vært en god arbeidsmetode som både ivaretar språk, lek, kreativitet og barns medvirkning. Ofte har temaprosjektene gått over lang tid og utviklet seg underveis med barnas nye ideer og tanker. Prosjektene har også knyttet til seg flere fagområder som er med på å utvikles barnas læring for ny kunnskap.

Det å arbeide med pedagogiske prosesser i ulike temaprosjekter er også med på å utvikle personalets kompetanse både faglig til det beste for barna. Tid til evaluering av prosjektene, knytte til seg ny fagkunnskap og tilbakemeldinger fra foreldre er med på å utvikle barnehagen i riktig retning.

Vi takker barn, foreldre og oss selv for et innholdsrikt og spennende barnehageår!

GOD SOMMER!

    

Leave a comment »

Mai i barnehagen

Nå står mai for tur og på solrike dager er det fint å leke ute! Fokusområdet for denne måneden er dans, teater og forestilling.  Fine vårsanger tas frem og det skal øves på 17. mai sanger og ikke minst blir det forberedelser og øving fram mot Sommerfesten 1. juni. Det skal lages rekvisitter – hva det blir er en hemmelighet!

Fredag 5. mai er det et stort felles barnehagetreff for de eldste aldersgruppene i barnehagene i kommunen. Det skal foregå på Bygdetunet og lek, sang og grilling av pølser skal gi barna en mulighet til å treffe andre barnehagebarn i kommunen. Lekende vennskap skal stå i sentrum.

I tillegg skal prosjekter som er i gang være en del av innholdet på avdelingene. På Blåklokka skal de fortsette med Dyrene i Afrika, og det blir både nye sanger, og lek underveis med sansekassene. Barna på Blåklokka skal også øve fram til Sommerfesten og det blir spennende til slutt å framføre alle sangene for foreldrene!

En titt innom på Rødkløveren viser at sanselek og farger fortsatt står i sentrum. Barna her er nå mye ute og får kanskje oppleve sin første vår i barnehagen, da er det mye spennende å oppdage.

   

På solrike dager er det godt å ha et utvalg av solkremer!

Leave a comment »

Påskebesøk

Disse små kyllingene ble klekket rett før påske. Barna hadde i lengre tid hatt mulighet til å følge med på prosessen fra å være et egg til at kyllingene kom ut av eggene. Nå har kyllingene spankulert rundt i buret og fått daglig rengjøring, fôr og drikke. Videre skal de fordeles til nye «hjem», for i barnehagene blir det vanskelig å finne plass til å la de vokse opp!

 

Leave a comment »