Vintergleder på ulike måter

I mars har det blitt mer vår enn vinterute. I følge månedsplan for mars er vintergleder i fokus. Nå ble det ikke vinter ute denne måneden, i stedet har vinterglede preget aktivitetene inne. Det har kommet opp snømenn i ulike fasonger og utseende og «fuglene» har fått plass på kvisten inne i barnehagen.

           

Slik kan det se ut i rommene når vintergleder tas med inn.

På Rødkløveren fortelles det mye om Gullhår og de 3 bjørnene. Barna kan følge hele eventyret med flotte bilder på veggen av eventyrkofferten med Gullhår og bjørnene oppi.

   Utover det skal barna leke, leke, leke masse……..

Leave a comment »

Vintergleder i mars

Vinteren har kommet og gått også i Kirkeng barnehage. Fokusområde i mars er vintergleder, og ulike temaer knyttet til det kan også gjøres inne.

På Blåklokka har barna danset og sunget seg gjennom februar. «Dyrene i Afrika» har blitt en populær sang. Mange sanser kommer i bruk med musikk og bevegelse som prosjekt.  «Jungelen» har vokst og det har gjort leken enda mer levende. Nå som vinteren etter hvert  går mot slutten, er det lek i snøen som er i fokus. Blir det lite snø finnes det kreative løsninger på å trekke vinteren med inn! Dette blir spennende.

På Rødkløveren blir det «magiske samlinger» med musikkintrumenter, eventyr, sanger og musikk. For denne aldersgruppen som er glad i å være i bevegelse, blir det også fokus på dans og bevegelse knyttet til samlingene. Dette gir barna viktige erfaringer og opplevelser i deres utvikling.  Siden vinteraktiviteter er i fokus for denne måneden, blir det utetid med vinteraktiviteter eller om vinteren tas med inn, f.eks å lage snømann på fargerike ark.

På Solsikka fortsetter de med prosjektet om «Hvem er jeg og hvem er jeg i et fellesskap», og bøkene om Jakob og Neikob. Det har også vært mye fokus på musikk, dans og bevegelse i februar.  I Degerneshallen har det vært alt fra ulike bevegelsessanger, disco, hinderløyper og tradisjonelle ringleker. Vintergleder er i fokus i mars, og det betyr å eksperimentere med is og vann, fryse vann for å se hva som skjer. Sansekassene blir tema vinter, lage «kunstig snø», snøkrystaller og snømenn.

På Solsikka har et av smårommene blitt innredet til «kontor. Rommet ble innredet etter ønske fra barna og gitt dem nye ideer til leken.

mars-2  mars-1

mars-5  mars-3  mars-6

Leave a comment »

Lek inne og ute

Det er alltid noe spennende å finne på i barnehagen. Barna som kommer til barnehagen skal ha muligheter til å ha lekevenner og være i et lekemiljø som de trives i. På Blåklokka er det mange dyr i «jungelen» inne på avdelingen. De kan også leke med sand inne i egne sansekasser og  «bake» i en annen sansekasse. På bordet hentes alle jungeldyrene fram og det blir ganske mange etter hvert!

uke-8-1  uke-8-2  uke-8-3  uke-8-4  uke-8-6

På Solsikka har de denne måneden hatt fokus på hvem er jeg – det å se seg selv som en del av et fellesskap.  For de eldste barna er det viktig å få oppleve å være en del av fellesskapet og glede seg til å komme i barnehagen og treffe vennene der.

uke-8-7  uke-8-8

Så ble det vinter igjen og da blir det muligheter til å leke ute i snøen, slik barna gjorde i dag. Lage snømann og ha det gøy i snøen!

uke-8-9  uke-8-10

Leave a comment »

Februar 2017

Nå har det blitt februar i barnehagen, og for tiden er det faktisk både snø og vinterlig ute. Med tilbakeblikk på januar startet Solsikka med et prosjekt de kalte «Hvem er jeg og hvem er du». Temaet  er å se seg selv, sette egne grenser for seg selv og tørre å si nei og ha sine egne meninger  selv om andre mener noe annet. Viktige verktøy her blir samtaler og temaer fra boken om Jakob og Neikob.  Det er hengt opp bilder som «spor» på avdelingen. Sammen kan barn og voksne undre seg over hvorfor Jakob alltid er blid og Neikob er sur og lei. Barna har tegnet seg selv og hatt samtaler om hvor de bor, hva de liker og hva de er gode på.  Det er også fokus på leken og relasjonen mellom barna.

februar-17  februar-17-11februar-17-3 015  002

På Blåklokka er det mye jungellek. De har en stor sansekasse med jungeldyr og den har blitt veldig populær. Her kan barna la leken og fantasien blomstre. Fokus for februar er musikk, dans og bevegelse.  Barna danser og beveger seg til alt fra Humlens flukt, Dyrene i Afrika og I Dovregubbens Hall.

005-1  006  007  009

På Rødkløveren har de i januar hatt fokus på sansene og på det gode samspillet og leken mellom barna. De har lagt vekt på å la barna være i mindre grupper der de har hatt rolige og fine stunder sammen med få barn og voksne. Dette har gitt barna god tid til undring, utforske og bruke sansene sine på ulike måter. Det har også være «magiske» samlinger med lyd, lys og farger og utforsking av forskjellig sansekasser. I februar er det felles fokus på musikk, dans og bevegelse. Barna skal få være med på ulike rytmer, danse og synge og bruke musikkinstrumenter. Både inneområdet og uteområdet i barnehagen gir fin inspirasjon til bevegelse og oppdagelser for de små barna.

005  008

 

 

Leave a comment »

Morgenstemning i barnehagen

En tidlig morgen i barnehagen når sola er i ferd med å komme fram, er det stille på utelekeplassen. Nå ligger den klar til å tas i bruk for alle barna som er på vei til en ny dag. Snart kommer det til å vrimle av glade og aktive barn som kan være sammen med venner og få muligheter til lek og utfoldelse.

morgenstemning-1  morgenstemning-2

Leave a comment »

Pedagogiske aktiviteter i januar

Nå er vi godt i gang med januarmåned i barnehagen. Fokusområder for januar er å skape ny inspirasjon til lekemiljøet i barnehagen. Det innebærer å fylle rommene og sansekasser med nye farger og innhold.

På Rødkløveren ha de skapt et nytt sanse- og lekerom i blå farger. De små barna kan hoppe og sprette rundt på myke madrasser og blå puter.  De voksne skal også arbeide med «magiske samlingsstunder». Her vil de fokusere på de gode stundene der de voksne sammen med barna kan utforske og undre seg ved hjelp av farger, musikk, forskjellig tekstur og materialer.

007  008  009 

På Blåklokka har eventyret med løven og musa vært et gjennomgangstema og veldig spennende for barna å være med på. I lekemiljøet skal løven og mus fortsatt være gjennomgangstema og rommene kan bli enda mer oppgradert med afrikanske dyr i jungelrommet! Fokus er å oppdage og lære sammen.

På Solsikka ønsker de nå å bli kjent med Jakob og Neikob.  Denne fortellingen handler om de to vennene som er svært ulike, hvor Neikob faktisk kan si nei på hundrevis av språk og til og med på krokodillespråket, skal det vise seg. I bøkene om Jakob og Neikob stjeler blant annet en tyv bilen til de to vennene fordi Jakob alltid sier ja. Ideer og opplegg til bøkene finnes i en bok kalt «Skal vi leke en bok» – hvor språktilegnelse gjennom bildebøker har fokus.

januar-17-1  januar-17-2    Det bli spennende å bli bedre kjent med vennene Jakob og Neikob som starter nå i januar. Et temaprosjekt som som kommer til å ha stort fokus utover våren og gi ny    inspirasjon til leken!

 

Leave a comment »

Januar 2017

Vi ønsker barn og foreldre i Kirkeng barnehage et GODT NYTT ÅR!  Fokusområde for januar blir å legge til rette og skape inspirasjon til lekemiljøet inne og ute i barnehagen.

advent-2

Leave a comment »